+
-

"Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin əsgərlərinin «Azərbaycan Bayrağı» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 16 avqust tarixli 751 nömrəli Fərmanı

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN
F Ə R M A N I

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin əsgərlərinin «Azərbaycan Bayrağı» ordeni ilə təltif edilməsi haqqındaAzərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin toxunul¬mazlığının təmin edilməsindəki xidmətlərinə, şəxsi igidlik və şücaət göstərdiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin aşağıdakı əsgərləri«Azərbaycan Bayrağı» ordeni ilə təltif edilsinlər:

1.İsmayılov Anar Əliağa oğlu (ölümündən sonra)
2.Quliyev Təbriz Şahmurad oğlu

Heydər Əliyev 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 16 avqust 2002-ci il 
N 751