04.02.2020, 10:00 - Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzinin Məlumatı

Son müddət ərzində Azərbaycan-İran dövlət sərhədində külli miq­darda narkotik vasitənin ölkə ərazisinə gətirilməsinin qarşısı alınmış, təq­sir­kar şəxslərin müəyyən edilərək cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması tə­min edilmişdir.

Bu nəticələr dövlət sərhədinin fiziki və texniki yolla mühafizəsinin tək­mil­­ləşdirilməsi, bilavasitə dövlət sərhəd xəttində müasir müşahidə və aş­karetmə avadanlıqlarının tətbiqi, əməliyyat-axtarış fəa­liy­­­yə­tinin genişlən­diril­­­məsi, İran İs­lam Respublikasının sərhəd qoşunları ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi sayəsində əldə olunmuşdur.

Dövlət sərhə­di­nin etibarlı müha­fizəsi istiqa­mətində həyata keçirilmiş əməliyyat-axta­rış və qoşun tədbirləri nəticəsində cari ilin yanvar ayının 1-dən etibarən 5 halda ümumi çəkisi 50 kq 230 qram və 8500 ədəd həb şəklində narkotik vasitənin və psixotrop maddələrin qaçaqmal yolu ilə ölkə əra­zisinə gətiril­məsinin qarşısı alın­mış, 4 nəfər Azər­bay­can Respublikasının və 2 nəfər İran İslam Res­pub­likasının vətən­da­şı saxlanı­laraq cinayət məsuliy­yətinə cəlb olun­muş­lar.

Təkcə son 10 gün ərzində Azərbaycan-İran dövlət sərhədində 3 hal­da ölkə ərazisinə narkotik vasitələrin gətirilməsinin qarşısı alınmışdır:

 • 26 yanvar tarixində “Horadiz” sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində İmiş­li rayonunun Bəhrəm­təpə qəsəbəsi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının xid­­­məti sahəsində İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublika­sına doğru hərəkət edən 1 nəfər naməlum şəxs tərəfindən dövlət sərhə­dinin pozulmasının qarşısı alınmış, qaçaqmalçı əlindəkiləri ataraq geri qaç­mışdır. Hə­min ərazi dərhal qapadılaraq axtarış təd­birləri keçi­ril­miş, nəti­cədə 1 ədəd kisənin içərisində ümumi çəkisi 1 kq 900 qram narkotik va­sitə aşkar olu­naraq götürül­müşdür.
 • 01 fevral tarixində “Horadiz” sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində İmişli rayonunun Aranlı kən­di yaxınlığındakı sərhəd zastavasının xid­­məti sahə­sində İran İslam Res­pub­likasından Azərbaycan Respublikasına doğru hərəkət edən 2 nəfər namə­lum şəxs sərhəd naryadı tərəfindən müşahidə edilmişdir. Sərhəd naryadının “dayan” əmrinə tabe olmayan sərhəd pozu­cu­larına qarşı silah­dan havaya xəbərdarlıq məqsədilə atəş açılmış və sər­həd pozucuları əllərindəki çanta ilə qaçmaq istəyərkən saxlanılmışlar. Sax­lanılan şəxslərin İran İslam Respublikasının vətən­daşları 1980-ci il təvəl­lüdlü Rza Zend Xanhüseyn və 1986-cı il təvəllüdlü Muradi Talıb Bay­ram olması müəyyən­ləş­dirilmişdir. Sərhəd pozucu­la­rının üzərinə baxış za­manı ümu­mi çəkisi 9 kq 485 qram narkotik vasitə və 823 ədəd həb, həmçinin 1 ədəd SUR-2608 markalı tapança, 1 ədəd daraq, 6 ədəd patron aşkar olunaraq götürül­müşdür.
 • 02 fevral tarixində “Göytəpə” sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində Cə­li­labad rayonunun Məlikqasımlı kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının xidməti sahəsində İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respub­likasına doğru hərəkət edən 2 nəfər naməlum şəxs tərəfindən dövlət sərhədinin pozulmasının qarşısı alınmış, sərhəd pozucuları əllərindəki çantanı əraziyə ata­raq geri qaçmışlar. Ərazidə axtarış təd­birləri keçi­ril­miş, 2 ədəd çantanın içərisində ümumi çəkisi 16 kq 200 qram narkotik vasitə və 5377 ədəd həb aşkar olunaraq götürül­müşdür.

Bu sərhəd pozma hallarının hər biri barədə sərhəd nümayəndəliyi xətti İran sərhədçiləri müvafiq qaydada məlumatlandırılmış, bu kimi hallara qarşı birgə mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi razılaşdırılmışdır. 

Qeyd olunan faktlar üzrə əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

 

 

Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzi

 • 80
 • 80
 • 80
 • 80
 • 80
 • 80
 • 80
 • 80
 • 80
 • 80
 • 80
 • 80