Elektron Anket - 1-ci addım
Foto şəkiliniz
Soyadınız
Adınız
Atanızın adı
Milliyətiniz
Soyadınızı, adınızı və ya atanızın adını dəyişdirmisinizsə, nə vaxt və nə səbəbə görə
Doğulduğunuz gün, ay, il və yer (respublika, vilayət, rayon, şəhər, kənd)
Partiyalılığınız, hansı partiyanın üzvüsünüz, daxil olduğunuz il
Təhsiliniz və təhsilə görə ixtisasınız, nə vaxt və hansı təhsil müəssisəsini bitirmisiniz
Elmi dərəcəniz, elmi adınız
Elmi əsəriniz, ixtiralarınız varmı
Hansı xarici dilləri bilirsiniz və nə dərəcədə (oxuyursunuz və lüğətlə tərcümə edirsiniz, oxuyursunuz və danışa bilirsiniz, sərbəst bilirsiniz)
Siz cinayət məhsuliyyətinə cəlb edilmisinizmi, nə vaxt və nə üstündə
Siz xaricdə olmuşsunuzmu, harada, nə vaxt və nə məqsədlə
Sizin xaricdə qohumlarınız varmı, haradadır, nə vaxtdan və nə işlə məşğuldular. (soyadı,adı, atasının adı və qohumluq dərəcəsi)
Xarici ölkənin vətəndaşları ilə yazışırsınızmı, və ya onlarla hansı əlaqələriniz var
Elektron Anket - 2-ci addım
Sizin yaxın qohumlarınız (həyat yoldaşınız, atanız, ananız, qardaşlarınız, bacılarınız, uşaqlarınız) həyat yoldaşınızın qohumları (atası, anası, bacıları, qardaşları)

var yoxdur

Qohumluq dərəcəsi
Soyadı, adı, atasının adı
Doğulduğu yer
Doğulduğu gün, ay, il
İş yeri, vəzifəsi
Yaşadığı yerin ünvanı
Əmək fəaliyyətinə başladığınız vaxtdan gördüyün iş (ali və orta ixtisas məktəblərində təhsil, hərbi xidməti, könüllü hərbi dəstələrdə iştirakınız və əvəzçilik işi də daxil etməklə) Bu bənd doldurularkən idarələr, təşkilatlar və müəssisələr vaxtilə adlandığı kimi göstərilməmi, hərbi xidmət yazılarkən vəzifə də göstərilməlidir

var yoxdur

Daxil oldugunuz ay və il
Çıxdığınız ay və il
İş yeri, vəzifəsi
Yerləşdiyi yer
Elektron Anket - 3-cü addım
Siyasi və ictimai təşkilatların, partiyaların, digər seçkili orqanların işində iştirakınız

var yoxdur

Seçkili orqanın yeri
Seçkili orqanın adı
Nə seçilmişsiniz
Seçildiyiniz il
Çıxdığınız il
Nə kimi hökümət mükafatları almısınız (nə vaxt və hansı mükafatla təltif edilmişsiniz)
Hərbi qulluqçu və ya vəzifəlisinizmi, hərbi rütbəniz
Heyət (Komandan, inzibati, texniki və sair)
Ev ünvanı və telefonunuz
Qeyd : Anketi dolduran şəxs sonradan baş vermiş dəyişikliklər haqqında vaxtında kadr aparatına məlumat verməyə borcludur.
Doldurulma tarixi