İctimayyətə elanlar
Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 98-ci ildönümü münasibətilə müsabiqə A Z Ə R B A Y C A N    R E S P U B L I K A S I N I N D Ö V L Ə T    S Ə R H Ə D    X İ D M Ə T İ   Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 98-ci ildönümü münasibətilə müsabiqə E L A N   E D İ R              Müsabiqənin keçirilməsi gənc nəsli Vətənə, onun sərhədlərinə hörmət ruhunda tərbiyə etmək, onların dünyagörüşünü və sərhəd xidmətinə marağını artırmaq, Dövlət Sərhəd Xidmətinin əldə etdiyi nailiyyətlərin, sərhəd xidmətinin xüsusiyyətlərinin, cəmiyyətdəki rolunun və əhəmiyyətinin ictimaiyyətə çatdırılması, sərhədlərimizin mühafizəsi sahəsində əcdadlarımızdan miras qalmış milli-mənəvi dəyərlərin, ənənələrin yaşadılması məqsədini daşıyır.             Müsbiqə bədii ədəbiyyat (şeir, hekayə), təsviri sənət (rəngkarlıq), qəzet məqaləsi və “Sərhədlərimizin keşiyində” mövzusunda inşa yazısı nominasiyaları üzrə keçirilir. Müsabiqənin şərtləri: Müsabiqənin bədii ədəbiyyat (şeir, hekayə), təsviri sənət (rəngkarlıq) və qəzet məqaləsi nominasiyasında yaşından asılı olmayaraq bütün yaradıcı şəxslər, “Sərhədlərimizin keşiyində” mövzusunda inşa yazı müsabiqəsində sərhədyanı rayonların orta məktəblərinin 10-cu sinif şagirdləri iştirak edə bilərlər. Bədii ədəbiyyat (şeir, hekayə), təsviri sənət (rəngkarlıq) və qəzet məqaləsi nominasiyasında təqdim olunan əsərlərin üzərində müəllif barədə məlumatlar göstərilmir. Həmin məlumatlar anketdə >>>
ELAN Dövlət Sərhəd Xidmətinin aparatında vətəndaşların qəbulu hər ayın sonuncu həftəsinin 1-ci günü keçiriləcəkdir. Vətəndaşların qəbulu ilə əlaqədar qeydiyyat həmin günü saat 9:00-dan 12:00-dək şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə Dövlət Sərhəd Xidmətinin aparatının qəbul bürosunda aparılacaqdır.  Dövlət Sərhəd Xidməti >>>
Müəllimlərin işə qəbulu AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SƏRHƏD XİDMƏTİNİN AKADEMİYASI AŞAĞIDAKI TƏDRİS FƏNLƏRİ ÜZRƏ İXTİSASLI MÜƏLLİMLƏRİN İŞƏ QƏBULUNU ELAN EDİR: Dövlət İdarəetmə Nəzəriyyəsi; Bələdiyyə İdаrəçiliyi; Elektrotexnika; Metalşünaslıq; İstilik texnikası; Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma; Maşınqayırmada keyfiyyətin normallaşdırılması; Avtomatlaşdırmanın əsasları; Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi; Materiallar müqaviməti; Konstruksiya materiallarının texnologiyası; Hidravlika və hidravlik maşınlar; Maşın istehsalı texnologiyası; Əməyin mühafizəsi; Maşın hissələri və konstruksiya etmənin əsasları; Uçuş aparatının (təyyarə) və mühərriklərinin konstruksiyasının əsasları; Uçuş aparatının (vertolyot) və mühərriklərinin konstruksiyasının əsasları; Aviasiya silahları; Naviqasiya və radio naviqasiyasının əsasları; Hava gəmilərinin cihaz avadanlığı və elektrik sistemləri; Ekologiya; Statistika; Menecment; Strateji menecment; Anti-böhranlı idarəetmə; Regional iqtisadiyyatın idarə edilməsi; Kommersiya fəaliyyətinin əsasları; Riyaziyyat; İnformasiya iqtisadiyyatı; Ekonometrika; Naviqasiya və dəniz astronomiyası; Dəniz hüququ; Gəmi kommunikasiyası, radiotexniki vasitələr; Gəmi sürücülüyünün texniki vasitələri, döyüş hazırlığının təşkili və metodikası; Akademiyaya işə qəbul olunmaq istəyənlər müraciət edərkən aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: Təhsili və elmi dərəcələri haqqında sənədlərin əsli; Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd, doğum haqqında şəhadətnamə; Əmək kitabçasından çıxarış; Tərcümeyi-hal; Elmi >>>