Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları və sərəncamları / «Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti-Sərhəd Qoşunlarının və hərbi hissələrinin Döyüş Bayrağı haqqında» Əsasnamənin və «Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti Sərhəd Qoşunlarının və hərbi hissələrinin Döyüş Bayrağının təsviri»nin təsdiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN
F Ə R M A N I

 

«Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti-Sərhəd Qoşunlarının və hərbi hissələrinin Döyüş Bayrağı haqqında» Əsasnamənin və «Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti Sərhəd Qoşunlarının və hərbi hissələrinin Döyüş Bayrağının təsviri»nin təsdiq edilməsi barədə«Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti-Sərhəd Qoşunlarının və hərbi hissələrinin Döyüş Bayrağı haqqında» Əsasnamə və «Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti Sərhəd Qoşunlarının və hərbi hissələrinin Döyüş Bayrağının təsviri» təsdiq edilsin (əlavə olunur).

İlham Əliyev 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, « 14 » yanvar 2004-cü il
N 14