Müəllimlərin işə qəbulu

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SƏRHƏD XİDMƏTİNİN AKADEMİYASI AŞAĞIDAKI TƏDRİS FƏNLƏRİ ÜZRƏ İXTİSASLI MÜƏLLİMLƏRİN İŞƏ QƏBULUNU

ELAN EDİR:

 • Dövlət İdarəetmə Nəzəriyyəsi;
 • Bələdiyyə İdаrəçiliyi;
 • Elektrotexnika;
 • Metalşünaslıq;
 • İstilik texnikası;
 • Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma;
 • Maşınqayırmada keyfiyyətin normallaşdırılması;
 • Avtomatlaşdırmanın əsasları;
 • Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi;
 • Materiallar müqaviməti;
 • Konstruksiya materiallarının texnologiyası;
 • Hidravlika və hidravlik maşınlar;
 • Maşın istehsalı texnologiyası;
 • Əməyin mühafizəsi;
 • Maşın hissələri və konstruksiya etmənin əsasları;
 • Uçuş aparatının (təyyarə) və mühərriklərinin konstruksiyasının əsasları;
 • Uçuş aparatının (vertolyot) və mühərriklərinin konstruksiyasının əsasları;
 • Aviasiya silahları;
 • Naviqasiya və radio naviqasiyasının əsasları;
 • Hava gəmilərinin cihaz avadanlığı və elektrik sistemləri;
 • Ekologiya;
 • Statistika;
 • Menecment;
 • Strateji menecment;
 • Anti-böhranlı idarəetmə;
 • Regional iqtisadiyyatın idarə edilməsi;
 • Kommersiya fəaliyyətinin əsasları;
 • Riyaziyyat;
 • İnformasiya iqtisadiyyatı;
 • Ekonometrika;
 • Naviqasiya və dəniz astronomiyası;
 • Dəniz hüququ;
 • Gəmi kommunikasiyası, radiotexniki vasitələr;
 • Gəmi sürücülüyünün texniki vasitələri, döyüş hazırlığının təşkili və metodikası;

Akademiyaya işə qəbul olunmaq istəyənlər müraciət edərkən aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

 • Təhsili və elmi dərəcələri haqqında sənədlərin əsli;
 • Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd, doğum haqqında şəhadətnamə;
 • Əmək kitabçasından çıxarış;
 • Tərcümeyi-hal;
 • Elmi əsərlərin siyahısı (əgər varsa);
  • 3X4 sm ölçüdə 4 ədəd rəngli fotoşəkil;

Sənədlərin qəbulu və əlavə məlumat üçün aşağıdakı ünvana müraciət etmək lazımdır: Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Gəncə prospekti 2942 A. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Akademiyası.

       Əlaqə telefonları: (012) 379-84-75; (012) 372-16-20; (012) 579-38-10.