Xəbərlərin və Press-relizlər arxivi
Xəbərləri Tarixə görə axtarış sistemi:

-
zaman aralığında axtarın.
04.08.2015- Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzinin Məlumatı Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hospitalı qabaqcıl təcrübənin və tibb elminin yeniliklərinin, yeni texnologiyaların tətbiqi sahəsində ölkəmizin müalicə müəssisələri arasında xüsusi yer tutur. Hərbi hospi­tal­da­ sərhədçilərin və onların ailə üzvlərinin yüksək səviyyədə müalicə olunması üçün bütün imkanlar yaradılmışdır. Tibbi təchizatın yüksək səviyyədə olmasının və müasir tibbi avadanlıqların alınmasının xüsu­si diqqət mərkəzində >>>
03.08.2015- Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzinin Məlumatı 31 iyul 2015-ci il tarixdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin “Horadiz” və “Lənkəran” sərhəd dəstələrində gənc əsgərlərin andiçmə mərasimləri keçirilmişdir. Gənc əsgərlər təntənəli şəkildə hərbi anda gətirildikdən sonra Döv­lət­ Sərhəd Xidmətinin rəisi – Sərhəd Qoşunlarının Komandanı gene­ral-polkovnik  Elçin Quliyevin təbriki şəxsi heyətə çatdırılmışdır. Tədbirlərdə çıxış edənlər yaradıcısı Ulu Öndər Heydər Əliyev >>>
30.07.2015 - Dövlət Sərhəd Xidməti mətbuat mərkəzinin məlumatı 29 iyul 2015-ci il tarixdə bir sıra xəbər saytlarında Rusiyanın www.kavkaz-uzel.ru saytına istinadla Azərbaycan Respub­likasının İlisu Dövlət Qoruğunun ərazisində Rusiya Federasiyası sərhədçilərinin Azər­baycan Respublikası ərazisinə keçərək dağ keçilərini ovlamaları barə­də həqiqətə uyğun olmayan məlumat dərc edilib. Yayılan məlumatda bu cür halların tez-tez baş verməsi də bildirilir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin >>>
27.07.2015-Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzinin Məlumatı 26 iyul 2015-ci il tarixdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin Göytəpə şəhərində yerləşən hərbi hissəsində gənc əsgərlərin  andiçmə mərasimi keçirilmişdir. Gənc əsgərlər təntənəli şəkildə hərbi anda gətirildikdən sonra Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi-Sərhəd Qoşunlarının Komandanı general-polkovnik Elçin Quli­ye­vin  təbrik telefonoqramı çatdırılmışdır. Tədbirdə çıxış edən Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müavini general-mayor Azad >>>
15.07.2015 - Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzinin Məlumat5 Azər­baycan Sərhəd Mühafizəsinin inkişafı, pe­şəkar sərhədçi zabit kadrların yetişdiril­məsi üçün son dərəcə ciddi əhəmiyyət kəsb edən Dövlət Sərhəd Xidməti Akademiyası Azərbaycan Res­publi­kası­nın Pre­zi­denti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyev tə­rə­findən 2007-ci ilin 12 iyun tarixində yaradılmışdır. 2015-ci ildə 131 gənc zabitin, o cümlədən ilk dəfə olaraq dənizçi >>>
13.07.2015 - Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzinin məlumatı 2015-ci ilin iyul ayının 11-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin Şəki Sərhəd Dəstəsində hərbi hissənin yaradılmasının 20 illik yubileyi münasibəti ilə təntənəli tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müavini general-mayor Azad Ələkbərov iştirak etmişdir. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndikdən sonra Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi - Sərhəd Qoşunlarının Komandanı general-polkovnik >>>
13.07.2015 - Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzinin məlumatı Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, müasir tipli radioelektron və naviqasiya cihazları, qəza-xilasetmə  və digər avadanlıqlar quraşdırılan sərhəd gözətçi gəmiləri və katerləri ilə təmin edilməsi, dəniz sərhədçilərimizə Xəzər dənizinin Azərbaycana mənsub bölməsində bioloji resursların, enerji ehtiyatlarının, sualtı neft-qaz ixrac boru kəmər­lə­rinin qorunması, beynəlxalq terrorizmə, qeyri-leqal miqrasiyaya, qaçaq­mal­çılığa və >>>
13.07.2015 - Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzinin məlumatı Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən 2015-ci ilin iyun ayı ərzində dövlət sərhədinin etibarlı mühafizəsi istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilmiş, qaçaqmalçılığa, qeyri-leqal miqrasiyaya, narkotik vasi­tə­­lərin qeyri-qanuni dövriyyəsinə qarşı mübarizə uğurla davam etdi­ril­miş­dir. Ay ərzində dövlət sərhədini pozduqları üçün 34 halda 46 nəfər saxla­nıl­mışdır. Onların 23 nəfəri Azərbaycan  Respublikası, 5 nəfəri Əfqanıs­tan, >>>
10.07.2015- Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzinin Məlumatı 2015-ci il iyul ayının 9-da Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi – Sərhəd Qoşunlarının Komandanı general-polkovnik Elçin Quliyev Xudat şəhə­rində Quba, Qusar, Xaçmaz və Şabran rayon sakinlərini qəbul etmişdir. Qəbul zamanı vətəndaşların Dövlət Sərhəd Xidmətində xidmətə qəbul, sosial müavinətlərin verilməsi, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, sərhəd­ya­nı yaşayış məntəqələrində mövcud olan sosial-məişət problemlərin həlli >>>
07.07.2015- Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzinin Məlumatı  06 iyul 2015-ci il tarixdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin Aparatında «Sərhədçi» idman оlimpiya mərkəzinin idmançıları və məşqçilərlə görüş kеçirilmişdir. Görüşdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi – Sərhəd Qоşun­la­rı­nın Kоmandanı gеnеral-pоlkоvnik Еlçin Quliyеv Azərbaycan Rеspub­likasının Prеzidеnti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Kоmandanı cənab İlham Əliyеvin ali diqqəti və dəstəyi, Hеydər Əliyеv Fоndunun prеzidеnti >>>
07.07.2015- Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzinin Məlumatı İyul ayının 9-da Xudat Sərhəd Dəstəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi – Sərhəd Qoşunlarının Komandanı general-polkovnik Elçin Quliyev tərəfindən Quba, Qusar, Xaçmaz və Şabran rayon sakinlərinin qəbulu keçiriləcəkdir. Qəbulda iştirak etmək istəyənlərdən xahiş olunur ki, onları maraqlandıran sualları iyul ayının 7-dək Dövlət Sərhəd Xidmətinin www.dsx.gov.az adlı rəsmi saytında yerləşdirsinlər. >>>
30.06.2015 - Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzinin Məlumatı Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən dəniz sərhədlərinin etibarlı mühafi­zəsi, Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına mənsub bölməsində rejim qaydalarına nəzarətin gücləndirilməsi üzrə zəruri tədbirlər davam etdirilməkdədir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər sırasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin texniki təchizatının təkmilləşdirilməsi, >>>
22.06.2015 - Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzinin məlumatı İyun аyının 19-dа Sаmux rаyоnunun Əhmədbəyli kəndində Аzərbаycаnın Milli Qəhrəmаnı sərhədçi əsgər Еltun Xаləddin оğlu İsgəndərоvun məzаrı önündə аnım mərаsimi kеçirilmişdir. Mərаsim­də Sаmux rаyоnunun icrа bаşçısı Аlı Qоcаyеv, Döv­lət Sərhəd Xidmətinin zаbitləri və ictimаiyyətin nümаyəndə­­ləri iştirаk еtmişlər. 2009-cu ilin iyun аyının 18-də dövlət sərhədinin mühаfizəsi zаmаnı döyüş tаpşırığını yеrinə >>>
22.06.2015 - Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzinin məlumatı Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Sərhəd Xidməti nаrkоtik mаddələrin qаnunsuz dövriyyəsinə qаrşı mübаrizə tədbirlərini dаvаm еtdirir. Həyаtа kеçirilən tədbirlər nəticəsində İrаn İslаm Rеspublikаsındаn Аzərbаycаn Rеspublikаsınа külli miqdаrdа nаrkоtik mаddələrin kеçirilməsinin qаrşısı аlınmışdır. 02 mаy 2015-ci il tаrixdə Bеyləqаn rаyоnu ərаzisində İrаndаn Аzərbаycаnа nаrkоtik mаddələrin qаçаqmаlçılığı zəminində dövlət sərhədini pоzduğunа görə >>>
17.06.2015 - Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzinin Məlumatı Birinci Аvropа Oyunlаrının ölkəmizdə kеçirilməsi Аzərbаycаn Rеspub­likаsının bеynəlxаlq nüfuzunun, inkişаf səviyyəsinin, xüsusilə iqtisаdi imkаnlаrının göstəricisidir. Bu mötəbər oyunlаrın kеçirilməsi Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti, Silаhlı Qüvvələrin Аli Bаş Komаndаnı cənаb İlhаm Əliyеvin ölkəmizdə idmаnın inkişаfınа göstərdiyi diqqət və qаyğı, Аzərbаy­cаndа Olimpiyа hərəkаtınа vеrdiyi dəstək sаyəsində mümkün olmuşdur.       Dövlət Sərhəd Xidməti >>>
16.06.2015 - Dövlət Sərhəd Xidməti mətbuat mərkəzinin məlumatı Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi mil­li sərhəd siya­sə­tini uğurla həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüv­və­lərin Ali Baş Ko­mandanı İlham Əliyevin dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığının təminatı məsələlərinə göstərdiyi ali diq­qət və qayğı sayəsində Azərbaycan sərhəd mühafizəsi davamlı dinamik in­ki­şa­fa nail olmuşdur. Ölkəmizin sərhəd mühafizə infrastrukturu təkmilləşdirilir, müasir tələblərə cavab verən yeni >>>
13.06.2015 - Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzinin məlumatı İyun ayının 13-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin Aparatında 15 iyun – Mil­li Qurtuluş Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə çıxış edən Dövlət Sərhəd Xid­məti rəisinin müa­vini general-ma­yor Azad Ələk­bə­­rov ötən əsrin 90-cı illərində respublikamızın ictimai-si­yasi həyatında baş verən hadisələri geniş təhlil edərək, məhz Ulu Öndər Hey­dər Əliyevin müdrikliyi və qətiyyəti >>>
12.06.2015 - Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzinin məlumatı Dövlət Sərhəd Xidmətinin gənclərin Vətənə, tariximizə, mənəvi də­yər­­lərimizə hörmət ru­hunda tərbiyə olunması, onlarda sərhədçi peşəsinə ma­­rağın artırılması is­ti­qamətində həyata keçirdiyi tədbirlər sırasında xü­su­si yer tutan “Sərhəd” hərbi-idman oyunları uğurla başa çatmışdır. Bu ilki hər­­bi-idman oyunları ölkəmizin dünya idman tarixinə şanlı səhifələr yaz­dı­ğı ərəfəyə təsadüf etmişdir. Birinci Avropa Oyunlarının ölkəmizdə böyük >>>
10.06.2015 - Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzinin məlumatı Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən 2015-ci ilin may ayı ərzində dövlət sərhədinin etibarlı mühafizəsi istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçiril­miş, qaçaqmalçılığa, qeyri-leqal miqrasiyaya, narkotik vasitələrin qeyri-qanuni döv­riy­yə­sinə qarşı mübarizə uğurla davam etdirilmişdir. Ay ərzində dövlət sərhədini pozduqları üçün 29 halda 37 nəfər saxla­nılmış, onların 24 nəfəri Azərbaycan Respublikası, 3 nəfəri Özbəkistan, >>>
03.06.2015- Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzinin Məlumatı 2015-ci il 02 iyun tarixində Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi–Sərhəd Qoşunlarının Komandanı general-polkovnik Elçin Quliyevin dəvəti ilə Gür­cüstan Sərhəd Polisinin rəsi general-mayor Zurab Qa­me­zar­daş­vi­linin baş­çılıq etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizə səfər etmişdir. Həmin gün DSX aparatında Azərbaycan və Gürcüstan nümayəndə hey­ətləri arasında görüş keçirilmişdir. Görüşdə Azərbaycan Res­pub­li­ka­sı­nın Dövlət Sərhəd Xidməti ilə >>>